Rakan Kerjasama

RAKAN KERJASAMA

George Town World Heritage Incorporated bekerja dengan badan-badan dan kumpulan berikut dalam pengurusan warisan dan kerja-kerja pemuliharaan Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

Malaysia

International