Bangunan

BANGUNAN

Bandar bersejarah George Town terkenal dengan keunikan seni bina dan landskap bandar yang digambarkan melalui gaya binaan bangunan komersil dan kediaman dengan pengaruh daripada era kolonial yang berlainan. George Town juga merupakan antara Tapak Warisan Dunia yang kompleks untuk mengurus lebih daripada 5,000 buah bangunan yang terletak hampir sama rata di zon teras dan zon penampan.

Antara jenis bangunan yang terdapat di George Town ialah rumah kedai, banglo, masjid, gereja, tokong Cina, kuil Hindu, bangunan pentadbiran, bangunan perniagaan dan perdagangan, gudang dan pejabat, perkampungan air (jeti klan) dan blok-blok kediaman.

Bangunan-bangunan yang terdapat di Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town boleh dibahagikan kepada empat kategori yang terdiri daripada pemuliharaan bangunan warisan dan pembangunan yang serasi.

PEMULIHARAAN

Kategori 1

Terdapat 82 buah bangunan, pintu gerbang, makam dan tapak di Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town dikategorikan sebagai Kategori I. Bangunan, monumen, objek dan tapak adalah penting bagi mencerminkan ketulenan landskap budaya dan memperkukuhkan lagi Nilai Keunggulan Sejagat, termasuklah:

  1. Bangunan-bangunan, monumen-monumen, objek-objek dan tempat-tempat yang mempunyai nilai signifikasi yang tinggi
  2. Bangunan-bangunan dan monumen-monumen yang diisytiharkan sebagai purba  dan diwartakan sebelum ini di bawah Akta Benda Purba 1976 dan kini di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005
  3. Bangunan-bangunan dan monumen-monumen yang didaftarkan sebagai Warisan Negara di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005

Penggunaan bangunan dan tapak Kategori I harus dikekalkan seperti keadaan asalnya, atau hampir sama dengan aktiviti asal. Kerja pembaikan yang dijalankan harus menggunakan cara tradisional dalam kaedah pembinaan dan bahan-bahan yang asal.

Kategori 2

Bangunan-bangunan, objek-objek dan tapak-tapak berkepentingan khas yang mewajarkan segala usaha diambil untuk memeliharanya.

Kebanyakan hartanah di George Town yang dikenalpasti sebagai Kategori II adalah rumah kedai, manakala objek-objek Kategori II yang lain adalah termasuk:

  1. Halaman, dinding sempadan, tiang pagar dan pintu pagar, landskap, enklaf, laluan granit dan tapak-tapak
  2. Perabot hiasan jalan yang mempunyai nilai bersejarah seperti tiang granit dan rantai, air pancut, tiang lampu, peti surat, landasan trem dan tiang bas troli, pili bomba dan plak jaminan kebakaran dan parit-parit bata kejuruteraan.

PEMBANGUNAN SERASI

Pengisian

Tapak kosong yang sedia ada atau struktur sementara di mana pembangunan semula yang setara adalah dibenarkan.

Penggantian

Bangunan sedia ada yang tiada nilai ketara di mana pembangunan semula yang sensitif adalah dibenarkan.

PERANAN GEORGE TOWN WORLD HERITAGE INCORPORATED

George Town World Heritage Incorporated menjalankan pemantauan terhadap kerja-kerja pemuliharaan ke atas bangunan warisan di dalam Tapak Warisan Dunia UNSECO George Town. Kontraktor dikehendaki mematuhi garis panduan berdasarkan Rancangan Kawasan Khas George Town yang berfungsi sebagai Pelan Pengurusan Pemuliharaan bandar warisan ini. Lawatan tapak kerap kali dilakukan dan kerja-kerja pemuliharaan yang tidak wajar akan dilaporkan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

Pasukan George Town World Heritage Incorporated juga menyediakan perkhidmatan konsultasi professional secara percuma kepada pemilik dan penyewa bangunan-bangunan warisan serta kontraktor dan perunding yang merancang untuk memulihara, mengadaptasi dan membaiki bangunan warisan. Perkhidmatan konsultasi meliputi aspek-aspek seperti kerja-kerja pembaikan dan pemuliharaan rumah kedai, bangunan warisan serta hartanah warisan dan bukan warisan di Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town. Pasukan pakar kami akan memberikan nasihat kepakaran tentang bahan-bahan dan pendekatan untuk memulihara premis warisan.

George Town World Heritage Incorporated juga melaksanakan pengurusan projek yang komprehensif bagi kerja-kerja pembaikan premis warisan yang diwartakan seperti kerja pemuliharaan ke atas bangunan Ng Fook Thong Cantonese Districts Association di Lebuh Chulia, Penang Goldsmith Association (Penang Ta Kam Hong) yang bertempat di Lebuh Muntri dan Penang Grocers’ Association di Jalan Pintal Tali.

Kami juga memainkan peranan penting sebagai Panel Penilai Teknikal (TRP) dan Panel Penilai Kajian Seni Awam (PARP). TRP ditubuhkan untuk menilai cadangan projek pembangunan di Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town. Ahli-ahli panel terdiri daripada Setiausaha Bandaraya, Pengurus Besar George Town World Heritage Incorporated, arkitek, jururancang, jurutera, organisasi bukan kerajaan, golongan perunding dan professional bebas. Manakala PARP merangkumi ahli-ahli panel yang menilai semua lukisan dinding atau karya seni di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

Pemilik bangunan warisan yang berminat untuk membaik pulih dan menguruskan premis di dalam kawasan Tapak Warisan Dunia George Town boleh menghubungi Muhammad Hijas Sahari, Pengurus Bahagian Alam Bina dan Pemantauan di talian 04-261 6606 atau e-mel kepada hijas[at]gtwhi[dot]com[dot]my.

SENI AWAM

Seni awam merujuk kepada karya seni yang dipersembahkan di dalam pelbagai medium. Ia telah dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk dipamerkan di ruang awam, termasuk bahagian luar bangunan, laluan pejalan kaki, taman-taman dan ruang lain yang boleh diakses oleh orang awam.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk PARP untuk menilai semua karya seni awam yang terdapat di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town. Hanya karya seni awam yang memenuhi kriteria akan diluluskan.

Orang awam yang berminat untuk melukis mural atau apa – apa karya seni awam di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town perlu mengemukakan permohonan kepada Jabatan Konservasi Warisan, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Pemohon boleh memuat turun Borang Permohonan Lukisan Dinding(Mural Painting).

Seterusnya, George Town World Heritage Incorporated akan menyelaras dan memproses permohonan tersebut bagi membolehkan Panel Kajian Seni Awam membuat penilaian terhadap permohonan seni awam tersebut sama ada ia akan menjejaskan Nilai-nilai Keunggulan Sejagat Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town (warisan budaya ketara dan tidak ketara George Town) ataupun tidak.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Noor Asyiqin Zainal Abidin, Pegawai Kanan, Bahagian Alam Bina dan Pemantauan di 04-261 6606 atau e-mel kepada asyiqin[at]gtwhi[dot]com[dot]my.